Tā kā mēs apskatījām visas satāvdaļas, kas nepieciešamas funkcijai extracttext, apskatīsim, kā tas izskatās kopumā:

function nodeToHtml( $node_content )
{
 //Pārbaudām vai šim nodam ir jādod bold formatēšana
 preg_match( "'\<w:b\>\<\/w:b\>'", $node_content, $bold );
 //Pārbaudām vai šim nodam ir jādod italic formatēšana
 preg_match( "'\<w:i\>\<\/w:i\>'", $node_content, $italic );
 //Iegūstam fonta izmēru
 preg_match( "'\\<\/w:sz\>'", $node_content, $font_size );
 //Iegūstam teksu
 preg_match( "'\<w:t(.*?)\>(.*?)\<\/w:t\>'", $node_content, $text );
 //Fonta nosaukumu nemēģinām iegūt, jo droši vien vēlēsimies izmantot savu
 $tag_name = 'span';
 $style = ' style="';
 $content = $text[ 2 ];
 if( count( $bold ) > 0 )
  $style .= 'font-weight: bold; ';
 if( count( $italic ) > 0 )
  $style .= 'font-style: italic; ';
 if( count( $font_size ) > 0 )
  $style .= 'font-size: ' . $font_size[1] . 'px ';
 $style .= '" ';
 return '<' . $tag_name . $style . '>' . $content . '';
}
function extracttext($filename)
{
 $ext = explode('.', $filename);
 $ext = $ext[count(explode('.', $filename)) - 1];
 if($ext == 'docx')
  $dataFile = "word/document.xml";
 else
  $dataFile = "content.xml";
 $zip = new ZipArchive;
 if (true === $zip->open($filename))
 {
  if (($index = $zip->locateName($dataFile)) !== false)
  {
   $text = $zip->getFromIndex($index);
   $xml = new DOMDocument();
   $xml->loadXML($text);
   $ret = $xml->saveHTML();
   $ret = str_replace("", "
", $ret);
   preg_match_all( "'<w:r(.*?)\<\/w:r\>'", $ret, $get, PREG_OFFSET_CAPTURE);
   foreach ( $get[0] as $node_key => $node )
    $ret = str_replace($node[0], nodeToHtml($node[0]), $ret);
   preg_match_all( "'(.*?)\
'", $ret, $p);
   $data = array();
   foreach ($p[0] as $key => $paragraph)
   {
    $data[ $key ] = '';
    preg_match_all( "'\<span(.*?)\>(.*?)\<\/span\>'", $paragraph, $spans );
    foreach ($spans[0] as $span)
     $data[ $key ] .= $span;
   }
   return $data;
  }
  $zip->close();
 }
 return 'File not found';
}

Bet nezin kāpēc, bet word tā dara, bieži sanāk ka mums vārdi(dažreiz pat burti) ir atsevišķos span tegos. Tāpēc, pirms atgriezt paragrāfu masīvu mēs varam tajā iztīrīt liekos tegus:

foreach ( $data as $key => $p )
{
 $data[$key] ='';
 preg_match_all( "'\<span(.*?)\>(.*?)\<\/span\>'", $p, $spans );
 $curr_format='';
 $curr_text='';
 foreach ( $spans[ 1 ] as $span_key => $span_format )
 {
  if( $span_format == $curr_format )
  {
   $curr_text .= $spans[2][$span_key];
  }
  else
  {
   if( $curr_format != '' AND $curr_text != '' )
    $data[$key] .= '<span '.$curr_format.'>'.$curr_text.'';
   $curr_text = $spans[2][$span_key];
   $curr_format = $span_format;
  }
 }
 $data[$key] .= '<span '.$curr_format.'>'.$curr_text.'';
}