Iemesls.

 • Programmējot aplikācijas, kas saistītas ar finansēm, bieži ir nepieciešamība konvertēt cenu,  uz vārdisku vērtību.
 • Nekur nevar atrast Latviešu valodu.

Rezultāts.

 • Klase, kas dod iespēju izvadīt vērtības latviešu valodā.
 • Viegli paplašināma.
 • Viegli tulkojama.
 • Viegli maināma valūta.

Izejas kodu var atrast GitHub.

Valūtas maiņa:

class MyConvert extends PriceToString {

	public static $eiro = [
		1 => "lats",
		2 => "lati",
		3 => "lati",
	];

	public static $eirocent = [
		1 => "santīms",
		2 => "santīmi",
		3 => "santīmi",
	];
}

echo MyConvert::convert(20.20);

// divdesmit lati 20 santīmi

Izvada izskats:

class MyConvert extends PriceToString {

	public static $before_cent = " un ";

	public static $after_cent = " - ";
}

echo MyConvert::convert(20.20);

// divdesmit eiro un 20 - eirocenti

Tulkošana:

class PriceToStringEn extends PriceToString {

	public static $_1_19 = [
		1 => "one",
		2 => "two",
		3 => "three",
		4 => "four",
		5 => "five",
		6 => "six",
		7 => "seven",
		8 => "eight",
		9 => "nine",
		10 => "ten",
		11 => "eleven",
		12 => "twelve",
		13 => "thirteen",
		14 => "fourteen",
		15 => "fifteen",
		16 => "sixteen",
		17 => "seventeen",
		18 => "eighteen",
		19 => "nineteen",
	];

	...

	public static $eiro = [
		1 => "euro",
		2 => "euro",
		3 => "euro",
	];

	public static $eirocent = [
		1 => "eurocent",
		2 => "cents",
		3 => "cents",
	];
}

echo PriceToStringEn::convert(17.00);

// seventeen euro 00 cents